Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh

Ngày 22/04/2015, công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh tổ chức Đại hội cổ đông năm tài chính 2014 để báo cáo tới Qúy cổ đông tình hình hoạt động 2014 và hướng phát triển của công ty năm 2015.
Năm 2014, tình hình chính trị – kinh tế – xã hội trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, tác động lớn đến hoạt động của ngành giao thông vận tải nói chung và Mai Linh nói riêng; nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Lãnh đạo, cùng sự đoàn kết và nỗ lực khắc phục khó khăn của toàn thể CBNV đã giúp Mai Linh đạt được một số kết quả đáng kể:
Đẩy mạnh công tác tái cấu trúc,cương quyết cắt giảm chi phí cũng như các ngành nghề kinh doanh không hiệu quả để thay đổi hoạt động của toàn hệ thống.
 
Lấy hoạt động của ngành vận tải, mà chủ yếu là dịch vụ Taxi làm chủ đạo, hướng đến mục tiêu hiệu quả và lợi nhuận cho cổ đông. Tiếp tục kiện toàn cấu trúc “Một Mai Linh”, một bộ máy quản lý – điều hành – kiểm soát trong toàn hệ thống Mai Linh, đồng thời, thay đổi chiến lược kinh doanh mới phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
 
Năm 2015 là năm bản lề của quá trình phục hồi sau khủng hoảng, Mai Linh cam kết sẽ cải tổ mạnh mẽ trên mọi phương diện, nhằm mục tiêu hoạt động hiệu quả, giữ vị trí hàng đầu về an toàn, chất lượng dịch vụ, thị phần, uy tín thương hiệu và văn hóa kinh doanh, vì lợi ích của Cán Bộ Nhân Viên (CBNV) và Quý Cổ Đông.
 
Xác định vận tải Taxi là lĩnh vực chủ chốt, Mai Linh sẽ tập trung phát triển, đầu tư phương tiện mới song song với nâng cao chất lượng dịch vụ, chiếm lĩnh thị phần ở các thị phần quan trọng. Công ty chú trọng hơn nữa việc bồi dưỡng văn hóa văn doanh nghiệp cho đội ngũ lái xe theo tiêu chí chuyên nghiệp, lịch sự, tận tâm và trung thực với khách hàng, đồng thời phát huy truyền thống dũng cảm đấu tranh phòng chống tội phạm: “lái xe Mai Linh đỡ đẻ trên xe”, “lái xe Mai Linh trả lại đồ cho khách hàng” vv..
 
Trong năm 2015, Mai Linh từng bước thảo gỡ các vấn đề tài chính như thu xếp giãn nợ và thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội,..., Minh bạch tài chính thông qua việc sử dụng dịch vụ tư vấn thuế và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Deloitte.
 
Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành đặt mục tiêu phấn đấu là chậm nhất trong vòng 3-5 năm nữa, các cổ đông sẽ được chia cổ tức đồng thời quan tâm thích đáng đến chế độ tiền lương và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống cho CBNV.
Theo MLG